جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : ساختمان سازی

مشتری : شرکت مدرن سازه

نوع خدمت : ویدیو تبلیغاتی

شرح پروژه : تولید محتوا معرفی و بررسی ملک بصورت تخصصی