جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : گردشگری

نام مشتری : گروه شوکا

نوع خدمت : تولید محتوا ویدیویی

شرح پروژه : تولید محتوای ویدیویی با هدف پرسونال برند لیدر مجموعه