جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : تولیدکننده ساز

نام مشتری : شرکت هامر

نوع خدمت : عکاسی تبلیغاتی

شرح پروژه : عکاسی تبلیغاتی از محصولات موسیقی چوب درام شرکت هامر ایران