جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : ساختمان سازی

نام مشتری : شرکت مدرن سازه

نوع خدمت : موشن گرافیک

شرح پروژه : طراحی و تولید موشن گرافیک با سناریو راه های ارتباطی مخاطبین با شرکت مدرن سازه