جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : تولیدکننده ساز

مشتری : شرکت هامر

نوع خدمت : ویدیو تبلیغاتی کوتاه

شرح پروژه : ویدیو کوتاه تبلیغاتی از محصولات موسیقی چوب درام شرکت هامر ساخت ایران به زبان انگلیسی