جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : ساخت و ساز ملک

نام مشتری : شرکت مدرن سازه

نوع خدمت : طراحی و کدنویسی وب سایت

شرح پروژه : پروژه طراحی وب سایت شرکت انبوه سازان مدرن سازه با هدف معرفی رزومه ای از ساخت پروژه شهرک های ویلایی انجام گرفته توسط کارفرما پایه ریزی و اجرا شد.

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت شرکت مدرن سازه

طراحی وب سایت مدرن سازه